• 1 Mai Thanh Huyền
  • 2 Nguyenngocduc
  • 3 Hữu Thuận
  • 4 Buihieunek
  • 5 Cjcncbcb7

Vòng Quay TVC Mùa 1

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Toàn****ên Bạn đã trúng 999 Kim Cương 8 giây trước
Phong****inh Bạn đã trúng 299 Kim Cương 8 giây trước
Nguy****ung Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 1 phút trước
Kiề**** Ty Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 1 phút trước
Phạ****n Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 2 phút trước
Quang****hat Bạn đã trúng 999 Kim Cương 2 phút trước
Sơn ****ng Bạn đã trúng 100 Kim Cương 3 phút trước
Tiế****inh Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Phong****i Bạn đã trúng 1200 Kim Cương 4 phút trước
Lê K****Lê Bạn đã trúng 999 Kim Cương 4 phút trước
Phạ****t Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 5 phút trước
Luân****ái Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 5 phút trước
Văn ****ăn Bạn đã trúng 250 Kim Cương 6 phút trước
Phucd****Duy Bạn đã trúng 99 Kim Cương 6 phút trước