• 1 0939789746
  • 2 0363539394
  • 3 Chancuong
  • 4 Baotramtkd_001
  • 5 Thaitan2009

Vòng Quay TVC Mùa 1

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tho D****ong Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 9 giây trước
Hien ****ang Bạn đã trúng 300 Kim Cương 9 giây trước
Đào****u Bạn đã trúng 1200 Kim Cương 9 giây trước
Lê H****ng Bạn đã trúng 299 Kim Cương 1 phút trước
Nguy****ỷ Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 1 phút trước
Lươ****n Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 1 phút trước
Lê Q****ng Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 2 phút trước
Thang****Gvt Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 2 phút trước
Hồ ****ơn Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****n Bạn đã trúng 5500 Kim Cương 3 phút trước
Vàng****udo Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 3 phút trước
Bình****Pô Bạn đã trúng 300 Kim Cương 3 phút trước
Nguye****yen Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 4 phút trước
Manh ****ioi Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 4 phút trước