• 1 0939789746
  • 2 0363539394
  • 3 Chancuong
  • 4 Baotramtkd_001
  • 5 Thaitan2009

VÒNG QUAY TIỆC BÃI BIỂN

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nguy****ễ Bạn đã trúng 99 Kim Cương 51 giây trước
Trầ****Duy Bạn đã trúng 1500 Kim Cương 51 giây trước
Bés ****Emm Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 1 phút trước
The A****ùi Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 1 phút trước
Thuý****han Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 2 phút trước
Khoi ****ran Bạn đã trúng 399 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****i Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 3 phút trước
Đặ****t Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 3 phút trước
Quang****Huy Bạn đã trúng 999 Kim Cương 4 phút trước
Giau ****Dao Bạn đã trúng 399 Kim Cương 4 phút trước
Như ****n Bạn đã trúng 100 Kim Cương 5 phút trước
Hưng****ung Bạn đã trúng 5500 Kim Cương 5 phút trước
Trung****ran Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 6 phút trước
Linh ****Hà Bạn đã trúng 1999 Kim Cương 6 phút trước