• 1 binhcute
  • 2 Hahajhd
  • 3 anquan
  • 4 Tyteo123
  • 5 ruokbami

VÒNG QUAY TIỆC BÃI BIỂN

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Đoà****ng Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 31 giây trước
Ngân****Lý Bạn đã trúng 99 Kim Cương 31 giây trước
Thả****ên Bạn đã trúng 500 Kim Cương 1 phút trước
Pk Va****ter Bạn đã trúng 6999 Kim Cương 1 phút trước
Phạ****ái Bạn đã trúng 100 Kim Cương 2 phút trước
Chi ****Chi Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 2 phút trước
Ngọ****p Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Ngàn****ái Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 3 phút trước
Huy N****t Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 4 phút trước
Trầ****nh Bạn đã trúng 99 Kim Cương 4 phút trước
Ut Da****ang Bạn đã trúng Kim Cương 5 phút trước
Nguy****ên Bạn đã trúng 5500 Kim Cương 5 phút trước
Tuan **** Vu Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 6 phút trước
Ngọ****ân Bạn đã trúng 5500 Kim Cương 6 phút trước