VÒNG QUAY TÁO QUÂN

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nam L**** Le Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 8 giây trước
Tam H**** Ha Bạn đã trúng 399 Kim Cương 8 giây trước
Duy N****yen Bạn đã trúng 299 Kim Cương 1 phút trước
Tien ****yen Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 1 phút trước
Học****gơ Bạn đã trúng 999 Kim Cương 2 phút trước
Nhiê****ên Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 2 phút trước
Gonlo****Gon Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 3 phút trước
Lê D****p Bạn đã trúng 22000 Kim Cương 3 phút trước
Ngọ****nn Bạn đã trúng 10 Kim Cương 4 phút trước
Thinh****ran Bạn đã trúng 1999 Kim Cương 4 phút trước
Vinh ****yen Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 5 phút trước
Hoàn****ang Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 5 phút trước
Trầ****hư Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 6 phút trước
Nhóc****Nè Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 6 phút trước