• 1 Pham Hoangbach
  • 2 Văn Phan
  • 3 Bitbayacc
  • 4 hoang900kc
  • 5 Vothanhnhan

VÒNG QUAY TÁO QUÂN

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Khổ****o Bạn đã trúng 7999 Kim Cương 7 giây trước
Dũng****ào Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 7 giây trước
Cư****nh Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 2 phút trước
Thàn****yen Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 2 phút trước
Idol ****Sky Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 3 phút trước
Huỳ****ng Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 3 phút trước
Phung****ynh Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 4 phút trước
Hà H****i Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 4 phút trước
Đìn****Quy Bạn đã trúng 3500 Kim Cương 5 phút trước
Văn ****ài Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 5 phút trước
Nguy****úc Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 6 phút trước
Van T****ân Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 6 phút trước
Khán****inh Bạn đã trúng 299 Kim Cương 7 phút trước
Trầ****t Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 7 phút trước