• 1 0939789746
  • 2 0363539394
  • 3 Chancuong
  • 4 Baotramtkd_001
  • 5 Thaitan2009

VÒNG QUAY NOEL

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tam N****yen Bạn đã trúng 100000 Kim Cương 24 giây trước
Lê Q****ng Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 24 giây trước
Hiế****n Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 1 phút trước
Trầ****ân Bạn đã trúng 100 Kim Cương 1 phút trước
My An****Lay Bạn đã trúng 1599 Kim Cương 2 phút trước
Anh M****ain Bạn đã trúng 100 Kim Cương 2 phút trước
Tuc N****Van Bạn đã trúng 599 Kim Cương 3 phút trước
Tiế****nh Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 3 phút trước
Phan ****t Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 4 phút trước
Nguy****inh Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 4 phút trước
Quang****ham Bạn đã trúng 1599 Kim Cương 5 phút trước
Trầ****êm Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 5 phút trước
An Kh****nh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 6 phút trước
Hlub ****oov Bạn đã trúng 6500 Kim Cương 6 phút trước