• 1 binhcute
  • 2 Hahajhd
  • 3 anquan
  • 4 Tyteo123
  • 5 ruokbami

VÒNG QUAY NOEL

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Đào****Nam Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 45 giây trước
Trọ****ân Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 45 giây trước
Nguye****ong Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 1 phút trước
Nguy****ân Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 1 phút trước
Vae V**** La Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****Chi Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 2 phút trước
Hoàn****c Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 3 phút trước
Phan ****c Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 3 phút trước
Tiế****ẻ Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 5 phút trước
Thanh**** An Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 5 phút trước
Nhi P****han Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 6 phút trước
Nhu N****hat Bạn đã trúng 1500 Kim Cương 6 phút trước
Nguy****p Bạn đã trúng 1599 Kim Cương 7 phút trước
Đỗ****ng Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 7 phút trước