• 1 Pham Hoangbach
  • 2 Văn Phan
  • 3 Bitbayacc
  • 4 Vothanhnhan
  • 5 Dang12345

VÒNG QUAY NOEL

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Phuon****Nie Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 1 giây trước
Ngư****nh Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 1 phút trước
Loc L****ong Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 2 phút trước
Yến****hư Bạn đã trúng 10 Kim Cương 3 phút trước
Lê V****ng Bạn đã trúng 500 Kim Cương 4 phút trước
謀****服 Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 5 phút trước
Thiê****Hoa Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 5 phút trước
Ko T****ên Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 7 phút trước
Cọp****Con Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 8 phút trước
Lâm ****âm Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 9 phút trước
Đinh****ên Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 10 phút trước
Nhi T****n Bạn đã trúng 100 Kim Cương 11 phút trước
Nga P****ham Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 12 phút trước
Trith****ien Bạn đã trúng 100 Kim Cương 13 phút trước