• 1 0939789746
  • 2 0363539394
  • 3 Chancuong
  • 4 Baotramtkd_001
  • 5 Lod000

Vòng Quay Nobita

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Khang****Tô Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 48 giây trước
Lu Co****Con Bạn đã trúng 99 Kim Cương 48 giây trước
Dươ****t Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 48 giây trước
Phap ****yen Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 1 phút trước
Khôn****ên Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 1 phút trước
Locth****ien Bạn đã trúng 399 Kim Cương 1 phút trước
Lee S****Sin Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 2 phút trước
Ngoc ****ran Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 2 phút trước
Dươ****ân Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 2 phút trước
Hung ****yen Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 3 phút trước
Nguy****Kha Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 3 phút trước
Nguy****thy Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Kì N****n Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 4 phút trước
Thàn****yen Bạn đã trúng 299 Kim Cương 4 phút trước