• 1 Mai Thanh Huyền
  • 2 Hữu Thuận
  • 3 Nguyenngocduc
  • 4 Buihieunek
  • 5 Cjcncbcb7

Vòng Quay Nobita

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thị****ên Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 54 giây trước
Nguy****ang Bạn đã trúng 100 Kim Cương 54 giây trước
Thu****ang Bạn đã trúng 5599 Kim Cương 1 phút trước
Khoi ****ang Bạn đã trúng 500 Kim Cương 1 phút trước
Hiế****ks Bạn đã trúng 1200 Kim Cương 2 phút trước
Tuan ****gô Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 2 phút trước
Ko C****t Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 3 phút trước
Nguye****t Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Minh ****oan Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 4 phút trước
Nam T****n Bạn đã trúng 99 Kim Cương 4 phút trước
Hoàn****Mun Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 5 phút trước
Đỗ****ng Bạn đã trúng 999 Kim Cương 5 phút trước
Trầ****‎ Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 6 phút trước
Phạ****c Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 6 phút trước