• 1 Pham Hoangbach
  • 2 Văn Phan
  • 3 Bitbayacc
  • 4 hoang900kc
  • 5 Vothanhnhan

Vòng Quay Nobita

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tri H****Hua Bạn đã trúng Kim Cương 35 giây trước
Linh ****inh Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 35 giây trước
Dươ****n Bạn đã trúng 12999 Kim Cương 1 phút trước
Phát****Heo Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 1 phút trước
Nobi ****ita Bạn đã trúng Kim Cương 2 phút trước
Quang**** Vu Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 2 phút trước
Phạ****ên Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 3 phút trước
Vân ****n Bạn đã trúng 100 Kim Cương 3 phút trước
Dũng****Vũ Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 4 phút trước
Văn ****t Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 4 phút trước
Hữu****nh Bạn đã trúng 99 Kim Cương 5 phút trước
Trung****ung Bạn đã trúng 9000 Kim Cương 5 phút trước
Như ****n Bạn đã trúng 1999 Kim Cương 6 phút trước
NoBi ****Anh Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 6 phút trước