• 1 0939789746
  • 2 0363539394
  • 3 Chancuong
  • 4 Baotramtkd_001
  • 5 Thaitan2009

VÒNG QUAY NGHĨ DƯỠNG

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Mta N****t Bạn đã trúng 3500 Kim Cương 5 giây trước
Minh **** Le Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 5 giây trước
Đan ****ụ Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 1 phút trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 1 phút trước
Hoà ****ng Bạn đã trúng 999 Kim Cương 2 phút trước
Huu K****n Bạn đã trúng 5500 Kim Cương 2 phút trước
Cầm****p Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 3 phút trước
Phong****Cao Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 3 phút trước
Anh P****ham Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 4 phút trước
Huy V****Võ Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 4 phút trước
Văn ****t Bạn đã trúng 999 Kim Cương 5 phút trước
Vinh ****ama Bạn đã trúng 6999 Kim Cương 5 phút trước
Huy****ang Bạn đã trúng 99 Kim Cương 6 phút trước
Heo K****Kha Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 6 phút trước