• 1 Mai Thanh Huyền
  • 2 Hữu Thuận
  • 3 Nguyenngocduc
  • 4 Buihieunek
  • 5 Cjcncbcb7

VÒNG QUAY NGHĨ DƯỠNG

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Bành****Zyy Bạn đã trúng 399 Kim Cương 56 giây trước
Kirit****San Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 1 phút trước
Pham ****inh Bạn đã trúng 99 Kim Cương 2 phút trước
Đuc **** Le Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 3 phút trước
Lươ****nh Bạn đã trúng 250 Kim Cương 4 phút trước
Tiế****en Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 5 phút trước
Bé B**** Bi Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 6 phút trước
Khán****nhh Bạn đã trúng 99 Kim Cương 7 phút trước
Tùng****Duy Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 8 phút trước
Phan ****u Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 9 phút trước
Nguy****inh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 10 phút trước
Trong****inh Bạn đã trúng 999 Kim Cương 11 phút trước
Dũng****n Bạn đã trúng 250 Kim Cương 12 phút trước
Thanh****úc Bạn đã trúng 399 Kim Cương 13 phút trước