• 1 binhcute
  • 2 Hahajhd
  • 3 anquan
  • 4 Tyteo123
  • 5 ruokbami

VÒNG QUAY NGHĨ DƯỠNG

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Lê Q****hư Bạn đã trúng 99 Kim Cương 2 phút trước
Tú V****ăn Bạn đã trúng 399 Kim Cương 2 phút trước
Ngoc ****ran Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 3 phút trước
Dung ****han Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 3 phút trước
Manh ****ham Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 4 phút trước
Tạ ****u Bạn đã trúng 399 Kim Cương 4 phút trước
Hung ****ham Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 5 phút trước
Minh ****ng Bạn đã trúng 99 Kim Cương 5 phút trước
Trầ****n Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 6 phút trước
Hà H****ng Bạn đã trúng 29999 Kim Cương 6 phút trước
Quỷ****ử Bạn đã trúng 6999 Kim Cương 7 phút trước
Nhậ****t Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 7 phút trước
Tạ ****Tú Bạn đã trúng 6999 Kim Cương 8 phút trước
Bao G****Gia Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 8 phút trước