• 1 Pham Hoangbach
  • 2 Văn Phan
  • 3 Bitbayacc
  • 4 Vothanhnhan
  • 5 Dang12345

VÒNG QUAY NGHĨ DƯỠNG

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Hàng****ng Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 24 giây trước
Thanh****úy Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 1 phút trước
Ngàn****ái Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 2 phút trước
Khôn****t Bạn đã trúng 999 Kim Cương 3 phút trước
Viet ****ang Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 4 phút trước
Hoàn****Vũ Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 5 phút trước
Dươ**** Vu Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 6 phút trước
Trầ****inh Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 7 phút trước
Tạ ****t Bạn đã trúng 500 Kim Cương 8 phút trước
Nguye**** Mi Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 9 phút trước
Kì N****n Bạn đã trúng 100 Kim Cương 10 phút trước
Hoa T****ran Bạn đã trúng 399 Kim Cương 11 phút trước
Nhạ****Phi Bạn đã trúng 399 Kim Cương 12 phút trước
Bạn****i Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 13 phút trước