• 1 minhkhangdzvl
  • 2 Trần Phong
  • 3 Thanh Hậu
  • 4 haiyen286nttt
  • 5 hoanguyen222

Bạn còn NAN lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nam ****êm Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 2 tháng trước
Kien ****yen Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 2 tháng trước
Thả****ng Bạn đã trúng 99 Kim Cương 2 tháng trước
Acuri****ick Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 2 tháng trước
Nhóc****Huy Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 2 tháng trước
Vân ****n Bạn đã trúng 500 Kim Cương 2 tháng trước
Hảo****oss Bạn đã trúng 499 Kim Cương 2 tháng trước
Ngọ****ân Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 2 tháng trước
Thạ****c Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 2 tháng trước
Kòi ****ng Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 2 tháng trước
Nguy****ang Bạn đã trúng 202 Kim Cương 2 tháng trước
Cam T****huy Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 2 tháng trước
Hoàn****Huy Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 2 tháng trước
Huỳ****u Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 2 tháng trước