• 1 Mai Thanh Huyền
  • 2 Nguyenngocduc
  • 3 Hữu Thuận
  • 4 Buihieunek
  • 5 Cjcncbcb7

VÒNG QUAY MÙA HÈ SÔI ĐỘNG

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Le Th****Thu Bạn đã trúng 999 Kim Cương 21 giây trước
Trang****úc Bạn đã trúng 99 Kim Cương 1 phút trước
An An****n Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 2 phút trước
Thuy ****ng Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 3 phút trước
Ao Qu****uan Bạn đã trúng 999 Kim Cương 4 phút trước
Mẫn****Nhi Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 5 phút trước
Quang****yen Bạn đã trúng 299 Kim Cương 6 phút trước
Ang L****Đk Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 7 phút trước
Trầ****o Bạn đã trúng 999 Kim Cương 8 phút trước
Tri****n Bạn đã trúng 999 Kim Cương 9 phút trước
Trị****m Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 10 phút trước
Lam P****hat Bạn đã trúng 999 Kim Cương 11 phút trước
Dung ****kim Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 12 phút trước
Duy T****ran Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 13 phút trước