• 1 0939789746
  • 2 0363539394
  • 3 Chancuong
  • 4 Baotramtkd_001
  • 5 Lod000

VÒNG QUAY LONG TỘC

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Đào****ng Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 28 giây trước
Nguy****ân Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 28 giây trước
Minh ****ên Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 1 phút trước
Nam-L****Lay Bạn đã trúng 399 Kim Cương 1 phút trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 2 phút trước
Hung ****Van Bạn đã trúng 5500 Kim Cương 2 phút trước
Phạ**** Hy Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 3 phút trước
Tốt****ng Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 3 phút trước
Khoa ****anh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 4 phút trước
Đỗ****ng Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 4 phút trước
Bé R****Con Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 5 phút trước
Trư****ơn Bạn đã trúng 10 Kim Cương 5 phút trước
Nguy****ân Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 6 phút trước
Hien ****hai Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 6 phút trước