• 1 binhcute
  • 2 Hahajhd
  • 3 anquan
  • 4 Tyteo123
  • 5 ruokbami

VÒNG QUAY LONG TỘC

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nguy****bon Bạn đã trúng 299 Kim Cương 40 giây trước
Hồn****c Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 40 giây trước
Huong****ien Bạn đã trúng 599 Kim Cương 1 phút trước
Ngọ****nh Bạn đã trúng 29999 Kim Cương 1 phút trước
Road ****hí Bạn đã trúng Kim Cương 2 phút trước
Ai Bi****t Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 2 phút trước
Bi V****Võ Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Vũ N**** Na Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 3 phút trước
ำ****ภ Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 4 phút trước
Thàn****n Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 4 phút trước
Hung ****ong Bạn đã trúng 599 Kim Cương 5 phút trước
Tũn ****inh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 5 phút trước
Bé ****u Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 7 phút trước
TrAiz****Ngz Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 7 phút trước