• 1 Pham Hoangbach
  • 2 Văn Phan
  • 3 Bitbayacc
  • 4 Dang12345
  • 5 AHDSS1

VÒNG QUAY LONG TỘC

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tiế****ng Bạn đã trúng 500 Kim Cương 28 giây trước
Nguy****ong Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 1 phút trước
Tấn****ang Bạn đã trúng 202 Kim Cương 2 phút trước
ProA-****y Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 3 phút trước
Nhóc****ang Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 4 phút trước
Phư****Duy Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 5 phút trước
Đan ****Võ Bạn đã trúng 100 Kim Cương 7 phút trước
Nguy****anh Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 8 phút trước
Hùa ****ừ Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 9 phút trước
Conan****Nè Bạn đã trúng 10 Kim Cương 10 phút trước
Lâm ****ng Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 11 phút trước
Nguy****c Bạn đã trúng 100 Kim Cương 12 phút trước
Đang****n Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 13 phút trước
Pham ****Dat Bạn đã trúng 500 Kim Cương 14 phút trước