• 1 Mai Thanh Huyền
  • 2 Hữu Thuận
  • 3 Nguyenngocduc
  • 4 Buihieunek
  • 5 Cjcncbcb7

VÒNG QUAY LONG TỘC

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Duy C****m Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 1 phút trước
Huy L****Lú Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****ên Bạn đã trúng 599 Kim Cương 3 phút trước
Som C****hay Bạn đã trúng 999 Kim Cương 4 phút trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 5 phút trước
Gà C****Con Bạn đã trúng 599 Kim Cương 6 phút trước
Kim L****thi Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 7 phút trước
Quang****hat Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 8 phút trước
Kit N****hok Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 8 phút trước
Vu Ng****yen Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 10 phút trước
Trầ****n Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 11 phút trước
Phong****Tuy Bạn đã trúng 599 Kim Cương 12 phút trước
Man N****yen Bạn đã trúng 99 Kim Cương 13 phút trước
Trầ****n Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 14 phút trước