• 1 binhcute
  • 2 Hahajhd
  • 3 anquan
  • 4 Tyteo123
  • 5 ruokbami

VÒNG QUAY GIẢI KHÁT 96% NỔ

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Khoa ****Ngo Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 45 giây trước
Hoàn****ng Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 45 giây trước
VanHi**** Le Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 1 phút trước
Thanh****âm Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 1 phút trước
Đàm****Huy Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 10 phút trước
Pham ****ào Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 10 phút trước
Lê T****c Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 11 phút trước
Phũo****Tô Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 11 phút trước
Ny Kh****nh Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 12 phút trước
Vũ U**** Uy Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 12 phút trước
Hoàn****o Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 13 phút trước
VanHi**** Le Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 13 phút trước
Nguy**** An Bạn đã trúng 999 Kim Cương 14 phút trước
Gia K****nh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 14 phút trước