• 1 0939789746
  • 2 0363539394
  • 3 Chancuong
  • 4 Baotramtkd_001
  • 5 Lod000

VÒNG QUAY GIẢI KHÁT 96% NỔ

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tran **** My Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 45 giây trước
Nguy****nh Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 45 giây trước
Dang **** Da Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 1 phút trước
Ai My**** Ly Bạn đã trúng 100 Kim Cương 1 phút trước
Đào****anh Bạn đã trúng Kim Cương 2 phút trước
Hồ ****hư Bạn đã trúng 10 Kim Cương 2 phút trước
Duy L****ng Bạn đã trúng 99 Kim Cương 3 phút trước
Nguy****âm Bạn đã trúng 10 Kim Cương 3 phút trước
Đỗ****anh Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 4 phút trước
Lỷ ****inh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 4 phút trước
HQ Gi****iao Bạn đã trúng Kim Cương 5 phút trước
Nguy****àn Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 5 phút trước
Đơn****c Bạn đã trúng 500 Kim Cương 6 phút trước
Nguy****Hai Bạn đã trúng 6999 Kim Cương 6 phút trước