• 1 Mai Thanh Huyền
  • 2 Hữu Thuận
  • 3 Nguyenngocduc
  • 4 Buihieunek
  • 5 Cjcncbcb7

VÒNG QUAY GIẢI KHÁT 96% NỔ

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tú M****inh Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 44 giây trước
Manh ****ham Bạn đã trúng 100 Kim Cương 1 phút trước
Phũo****Tô Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 2 phút trước
Ko T****ên Bạn đã trúng 299 Kim Cương 3 phút trước
Quyê****Lê Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 4 phút trước
Bảo****Mun Bạn đã trúng 250 Kim Cương 5 phút trước
Khuon****inh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 6 phút trước
Nguy****Hoa Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 7 phút trước
Hùng****gô Bạn đã trúng 5599 Kim Cương 8 phút trước
Lan A****Lai Bạn đã trúng 500 Kim Cương 9 phút trước
Đứ****Huy Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 10 phút trước
Thàn****ào Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 11 phút trước
Phư****ng Bạn đã trúng 999 Kim Cương 12 phút trước
Huong****yen Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 13 phút trước