• 1 Pham Hoangbach
  • 2 Văn Phan
  • 3 Bitbayacc
  • 4 Vothanhnhan
  • 5 Dang12345

VÒNG QUAY GIẢI KHÁT 96% NỔ

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Bich ****ieu Bạn đã trúng 500 Kim Cương 11 giây trước
Phan ****ôi Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 1 phút trước
Thu****ung Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 2 phút trước
Đỗ****ủ Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 3 phút trước
Thế****n Bạn đã trúng 100 Kim Cương 4 phút trước
Nguy****Tú Bạn đã trúng 9000 Kim Cương 5 phút trước
Phư****ên Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 6 phút trước
Thái****o Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 7 phút trước
Duy K**** Le Bạn đã trúng 100 Kim Cương 8 phút trước
Nguye****yen Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 9 phút trước
Vũ A****Aic Bạn đã trúng 10 Kim Cương 10 phút trước
Đoà****Vũ Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 11 phút trước
Hai T****ran Bạn đã trúng 500 Kim Cương 12 phút trước
Đạ****Vĩ Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 13 phút trước