• 1 0939789746
  • 2 0363539394
  • 3 Chancuong
  • 4 Baotramtkd_001
  • 5 Lod000

VÒNG QUAY ĐẶT BIỆT

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Vo Th****y Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 51 giây trước
Hoàn****ng Bạn đã trúng 99 Kim Cương 51 giây trước
Trầ****nh Bạn đã trúng 1999 Kim Cương 1 phút trước
Hùng****n Bạn đã trúng 6999 Kim Cương 1 phút trước
Đặ****ôi Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****èo Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 2 phút trước
AK Ph****Lê Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 3 phút trước
Duy V****Vũ Bạn đã trúng 6999 Kim Cương 3 phút trước
Phạ****inh Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 4 phút trước
Tạ ****u Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 4 phút trước
Ko Co****Ten Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 5 phút trước
Võ ****t Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 5 phút trước
Cao C****Van Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 6 phút trước
Nguy****hoa Bạn đã trúng 99 Kim Cương 6 phút trước