• 1 binhcute
  • 2 Hahajhd
  • 3 anquan
  • 4 Tyteo123
  • 5 ruokbami

VÒNG QUAY ĐẶT BIỆT

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Vôs ****nhs Bạn đã trúng Kim Cương 3 giây trước
Nguy****Thu Bạn đã trúng 1999 Kim Cương 3 giây trước
Nguy****ang Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 1 phút trước
Nguy****i Bạn đã trúng 6999 Kim Cương 1 phút trước
Nguy****Nam Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 2 phút trước
Sy Ma**** Ma Bạn đã trúng 99 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 3 phút trước
Ngu****ng Bạn đã trúng 99 Kim Cương 3 phút trước
Quang****Huy Bạn đã trúng 100 Kim Cương 4 phút trước
Kiên****n Bạn đã trúng 1999 Kim Cương 4 phút trước
dsdsf****mrfg Bạn đã trúng 42 Kim Cương 4 phút trước
AG Bi****Nè Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 5 phút trước
Quyê****Lê Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 5 phút trước
Micae****nda Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 6 phút trước