• 1 Mai Thanh Huyền
  • 2 Hữu Thuận
  • 3 Nguyenngocduc
  • 4 Buihieunek
  • 5 Cjcncbcb7

VÒNG QUAY COCA GIẢI KHÁC

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Vũ B****o Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 33 giây trước
Hiế****tô Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 1 phút trước
Huy K****tou Bạn đã trúng 299 Kim Cương 2 phút trước
Huy V****Vũ Bạn đã trúng 999 Kim Cương 3 phút trước
Linh ****inh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 4 phút trước
Nguy****Hoa Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 5 phút trước
Thanh****ng Bạn đã trúng 99 Kim Cương 6 phút trước
Iwan ****bam Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 7 phút trước
Hà L****u Bạn đã trúng 599 Kim Cương 8 phút trước
Hai ****hai Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 9 phút trước
Li Sa**** Sa Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 10 phút trước
Nguye****iem Bạn đã trúng 599 Kim Cương 11 phút trước
Hồn****ân Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 12 phút trước
Huỳ****inh Bạn đã trúng 599 Kim Cương 13 phút trước