• 1 Mai Thanh Huyền
  • 2 Nguyenngocduc
  • 3 Hữu Thuận
  • 4 Buihieunek
  • 5 Cjcncbcb7

VÒNG QUAY AK

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Dan T****ran Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 25 giây trước
Lê T****i Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 1 phút trước
Phúc****han Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****úc Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 3 phút trước
Đặ****Nam Bạn đã trúng 599 Kim Cương 4 phút trước
Luậ****Huy Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 5 phút trước
Triet****Yeu Bạn đã trúng 99 Kim Cương 6 phút trước
Huỳ****âu Bạn đã trúng 99 Kim Cương 7 phút trước
Khoa ****ng Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 8 phút trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 99 Kim Cương 9 phút trước
Loc N****yen Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 10 phút trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 5599 Kim Cương 11 phút trước
Ngọ****yen Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 12 phút trước
Apk N****ita Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 13 phút trước