• 1 Pham Hoangbach
  • 2 Văn Phan
  • 3 Bitbayacc
  • 4 Vothanhnhan
  • 5 Dang12345

VÒNG QUAY 2023

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tuyet****Ngo Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 23 giây trước
Tran ****Anh Bạn đã trúng 202 Kim Cương 23 giây trước
Huy V****Võ Bạn đã trúng 100 Kim Cương 1 phút trước
Nguy**** An Bạn đã trúng 100 Kim Cương 1 phút trước
Khả****n Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 2 phút trước
Vbcz ****uhd Bạn đã trúng 500 Kim Cương 2 phút trước
Tang ****ong Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Hồn****m Bạn đã trúng 500 Kim Cương 3 phút trước
Hà T****ỹ Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 4 phút trước
Một****ng Bạn đã trúng 100 Kim Cương 4 phút trước
Nguy****rí Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 5 phút trước
Nguy****Nam Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 5 phút trước
Hoang****Bts Bạn đã trúng 100 Kim Cương 6 phút trước
SQuan****uS Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 6 phút trước