• 1 0939789746
  • 2 0363539394
  • 3 Chancuong
  • 4 Baotramtkd_001
  • 5 Lod000

MỞ QUÀ NĂM MỚI

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Con C****ỷ Bạn đã trúng 1999 Kim Cương 36 giây trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 36 giây trước
Bao K****Kha Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 1 phút trước
Hung ****ang Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 1 phút trước
Trang****úc Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 2 phút trước
Kha N****n Bạn đã trúng 1500 Kim Cương 2 phút trước
Tuyet****Ngo Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Trai ****Vũ Bạn đã trúng 5500 Kim Cương 3 phút trước
Kiề****ng Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 4 phút trước
Thư ****Meo Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 4 phút trước
Phung****inh Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 5 phút trước
Trung****ang Bạn đã trúng 99 Kim Cương 5 phút trước
Nấm****ng Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 6 phút trước
Trung****exx Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 6 phút trước