• 1 0939789746
  • 2 0363539394
  • 3 Chancuong
  • 4 Baotramtkd_001
  • 5 Lod000

98% NỔ HỦ BÃI BIỂN

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thái****anh Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 7 giây trước
Nobi ****ita Bạn đã trúng 3500 Kim Cương 7 giây trước
Tài ****Nè Bạn đã trúng 300 Kim Cương 1 phút trước
Taola**** Ai Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 1 phút trước
Huy N****n Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 2 phút trước
Chu****i Bạn đã trúng 99999 Kim Cương 2 phút trước
Tuan ****Chu Bạn đã trúng 300 Kim Cương 3 phút trước
Gia ****nh Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 3 phút trước
Thuy ****ên Bạn đã trúng 9000 Kim Cương 4 phút trước
Có T**** Ko Bạn đã trúng 999 Kim Cương 4 phút trước
Hữu****n Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 5 phút trước
Đờ****ế Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 5 phút trước
Lê H****nh Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 6 phút trước
Hồn****Kim Bạn đã trúng 100 Kim Cương 6 phút trước