• 1 Pham Hoangbach
  • 2 Văn Phan
  • 3 Bitbayacc
  • 4 Dang12345
  • 5 AHDSS1

98% NỔ HỦ BÃI BIỂN

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thi H****han Bạn đã trúng 1999 Kim Cương 1 giây trước
Be Ng****yen Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 1 phút trước
Gia H****ân Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 2 phút trước
Khán****Vũ Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 3 phút trước
Thư ****n Bạn đã trúng 399 Kim Cương 4 phút trước
Jack ****ack Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 5 phút trước
Trư****n Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 6 phút trước
Bao N****yen Bạn đã trúng 99 Kim Cương 7 phút trước
Nguy****c Bạn đã trúng 202 Kim Cương 7 phút trước
Pol P****min Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 9 phút trước
Pé T****nn Bạn đã trúng 9000 Kim Cương 11 phút trước
Tờ ****ái Bạn đã trúng 10 Kim Cương 12 phút trước
Sang ****âm Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 13 phút trước
Nguy****i Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 14 phút trước